Стартираха ремонтните дейности, свързани с вътрешно преустройство на Филиала за спешна медицинска помощ в Златоград

Стартираха ремонтните дейности, свързани с вътрешно преустройство на Филиала за спешна медицинска помощ в Златоград

Стартираха ремонтните дейности, свързани с вътрешно преустройство на Филиала за спешна медицинска помощ в #Златоград, който се намира в сградата на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов“. В рамките на одобрения проект ще бъдат изградени навес за линейки и паркинг. Ще бъде обособено място за дизел генератор. Предвидени са инсталации за медицински газове, които ще се захранват с Медицински газ-кислород, доставен от самостоятелна кислородна станция с кислородни бутилки (централа), монтирана в отделно помещение на сградата на филиала.

Целта на проекта е привеждането на ФСМП гр. Златоград в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от Министъра на здравеопазването.

Вирни се горе