Стартираха дейностите по норвежката програма в ОДЗ "Елица" и болницата в Мадан

Стартираха дейностите по норвежката програма в ОДЗ "Елица" и болницата в Мадан

Политиката на администрацията отново е насочена към инвестиции в здравето на жителите от общината и повишаване качеството на здравните и образователни услуги в региона. От днес започна изпълнението на строителните дейности в изпълнение на проектите „Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ “Проф. Д-р К. Чилов” и „Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници в ОДЗ “Елица” – гр. Мадан и СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Върбина, община Мадан” , финансирани по Норвежката програма. В лечебното заведение са предвидени дейности по подмяна на осветлението; подмяна на водогрейни котли; цялостна подмяна на вътрешноотоплителната инсталация, както и подмяна на циркулационните помпи. Финансирането е на стойност 745 000 лева по грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради с локални отоплителни системи”. По втория проект, основно строителните дейности са свързани с осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници в три образователни сгради на територията на общината:

  • ОДЗ “Елица” – гр. Мадан – двете сгради (Блок “А” и Блок "Б");

  • СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Върбина.

В ОДЗ „Елица“ ще бъде подменени старите нафтови котли с два нови за всяка сграда, работещи с биогориво-пелети, ще се реновира вътрешната отоплителна инсталация, както и инсталиране на соларни системи за битово гореща вода в сградите (за всяка сграда по 3 бр. слънчеви панели). Стойността на одобрения бюджет от Програмния оператор е 434 000 лева.

През идната седмица ще бъде даден стартът и на строителните работи и в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Върбина. В учебното заведение също ще бъде инсталирана соларна система за БГВ, стария нафтов котел, ще бъде заменен с нов на биомаса, както и подмяна на циркулационната помпа. В следствие на реализираните по проекта интервенции ще се намалят действително необходимите разходи за отопление на сградите. По думите на кмета на община Мадан, проектите надграждат мерките за енергийна ефективност, реализирани досега в здравната и образователната инфраструктура и по този начин повишава средно с около от 20% до 40 % енергийните спестявания. Той допълни, че ще продължават да се търсят различни източници на финансиране, било то национални, европейски или други програми, за да бъде осигурен финансов ресурс с цел положителните промени в общината и повишаване жизнения стандарт на хората. Програма BG 04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, наричана още Норвежка програма, се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България, от една страна, и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, от друга.

Вирни се горе