Стартира подписка за набиране на средства за изработване на бюст-паметник на арх. Петър Петров

Стартира подписка за набиране на средства за изработване на бюст-паметник на арх. Петър Петров

Инициативен комитет „Заслужил арх. Петър Дим. Петров“, обявява подписка за набиране на средства за изработване и поставяне на бюст-паметник на арх. Петър Дим. Петров.

Инициативен комитет „Заслужил арх. Петър Дим. Петров“, обявява подписка за набиране на средства за изработване и поставяне на бюст-паметник на арх. Петър Дим. Петров в гр. Смолян, като признание за цялостната му дейност и увековечаване на паметта на съвременния строител, допринесъл най-много за изграждането на Новия център в гр. Смолян, к.к Пампорово и др.

Инициативният комитет приканва всички предприятия, учреждения, фирми и частни лица да дарят своята лепта, според възможностите си, с което да отдадат почит към делото на един достоен българин, работил всеотдайно за просперитета на Смолянски окръг.

Набирателна сметка:

Централна Кооперативна Банка АД - клон Смолян (CECBBGSF)

IBAN: BG02CECB979040D3201400

BGN - спестовна, на името на Георги Г. Милушев

Желаещите да дарят пари в брой, могат да го направят на място в НЧ „Христо Ботев - 1871“ - гр. Смолян, стая № 2. На дарителите ще бъде издадена приходна квитанция.

Ежемесечно във вестник „Отзвук“ ще бъдат обявявани имената на дарителите с благодарност към тях.

Срока за набиране на средствата е 31.12.2023 г., съобразено с честването на неговото рождение.

На всички дарители ще бъде изпратен отчет за изразходваните средства.

Инициативният комитет предварително изказва своите благодарности към всички, които ще се включат в това благородно дело.

Вирни се горе