Стартира отводняването на обекти по стихийни бедствия

Стартира отводняването на обекти по стихийни бедствия

В Златоград започнаха строителните дейности по изграждането на обект „Доизграждане на дъждовен водосток от ул. „Хан Аспарух” през ул. „Бяло море” до ул. „Ангел Киряков”, с изпълнител „АГРОМАХ” ЕООД, с. Бело поле.

Финансирането на обекта, в размер на 288 110,33лв., е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Стойността на строителните дейности са с ДДС. Предвижда се изграждането на 6 броя дъждоприемни решетки, водостоци PE 1000-134м. и PE-630-217м., канализационна мрежа Ф160- 164м, с което ще се преодолеят последиците от вредното въздействие на води на територията на цитираните обекти в гр.Златоград. Предназначението на предвидените строителните мероприятия е да се хване дъждовния отток от планината, още в началото на регулацията и заедно с оттока от градската територия да се отведе в р. Малка река. Успоредно с изграждането на водостока ще бъде изградена канализационна мрежа от тръби РЕ-Ф160, която ще бъде заустена в съществуващата канализационна мрежа на ул. „Хан Аспарух”.

Вирни се горе