СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ "НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА МЛАДИ ЛИДЕРИ"

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ "НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА МЛАДИ ЛИДЕРИ"

Сдружение “Деца със специални потребности” обяви началото на предстоящ проект в рамките на програмата Еразъм+.

На 01.07.23г. стартира проект "Ново поколение на млади лидери",който представлява курс за обучение на младежки работници и работа в неправителствения сектор, свързана с разработването на инструменти и стратегии за преодоляване на младежката безработица чрез стимулиране на активно младежко участие и предприемачество.

10-дневното обучение събира на едно място 45 участници от 11 партньорски страни - Гърция, Румъния, Македония, Турция, Унгария, Албания, Италия, Испания, Сърбия, Грузия, Хърватия и България, и има за цел да изгради и развие младежки лидери и предприемачи използвайки възможностите на програма Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност, администрирани от ЧРЧР.

Активностите, предназначени да вдъхновяват и мотивират младите хора се провеждат между 1 и 10 юли. Участниците са включени в широк спектър от методи на неформално образование, които стимулират творчеството, насърчават диалога и развиват лидерски умения. Заложените дейностите обединяват набор от умения, необходими за личностно и професионално развитие на млади предприемачи. Чрез насърчаване на участието в Програмите се дава възможност на младите хора да поемат по-активна роля в обществото и да станат пълноценни граждани , като придобият необходимите компетенции и качества и спомогнат за бъдещото развитие на обществения сектор и местната общност.

Вирни се горе