Стартира кандидатстването за субсидиране на млади земеделски производители

Стартира кандидатстването за субсидиране на млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Чрез подмярката ще бъдат подпомогнати проекти на млади фермери, с което ще се подобри цялостната им дейност и конкурентоспособност на стопанствата им. Срокът за кандидатстване по процедурата е 28.02.2022 г. Документи могат да се изпращат изцяло електронно, чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Електронно ще се извършва и оценката на проектните предложения. Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на Министерството на земеделието, храните и горите: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/p rograma- za-razvitie-na-selskite-rayoni/ и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f2 7556e64486. В рамките на предстоящия прием по подмярката няма да има възможност за предоставяне на безвъзмездни консултантски услуги от страна на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), както и за изготвяне на безплатни бизнес планове от страна на службата.

Вирни се горе