Стартира изпълнението на проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград–Ксанти

Стартира изпълнението на  проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград–Ксанти

На 18 май,на специална пресконференция с представители на публични институции и медии, се даде старт на реалното изпълнение на един от най-важните инфаструктурни проекти за Златоград – „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция и България 2007 – 2013 (ЕТС), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите държави. Проектът се осъществява от Община Златоград в партньорство с периферия Източна Македония и Тракия, на територията на съседната гръцка област Ксанти. Партньорството между пограничните местни власти съществува от много години, като обхваща дейности по обмен на добри практики в местното управление, посредничество в установяване на бизнес взаимоотношения, обмяна на опит в сферата на трансгранично териториално управление,съобщи Елмира Пехливанова. С отварянето на ГКПП Златоград-Ксанти, Златоград се превърна във входно-изходна точка за България. Това изправя местната власт пред повече ангажименти и отговорности, относно осигуряването на качествена инфраструктура. Поради това, както и с оглед организацията и облекчаването на пътникопотока и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили, Община Златоград възложи изготвянето на Градоустройствено комуникационно трасе, обединяващо движението на автомобили от Смолян и Кърджали в посока Република Гърция. Част от това трасе е и предвиденият за изграждане участък по посочения по-горе проект. С неговата реализация ще се благоустрои съществуващата пътна инфраструктура в центъра на града и ще се осигури нормално движение на автомобилния трафик. Предвидени са дейности по покриване на част от речното корито, изграждане на паркинг и два моста, част от подхода към Република Гърция. Това е първият етап от реализацията на Комуникационното трасе Златоград-Ксанти. Инвестицията е на стойност 1 887 403,91 евро.

Вирни се горе