"Старт в кариерата" за четирима млади висшисти в община Мадан

"Старт в кариерата" за четирима млади висшисти в община Мадан

В първия работен ден от Новата година четирима младежи на възраст до 29 години започнаха работа в общинската администрация на Мадан по програмата “Старт в кариерата”. Програма дава възможност за придобиване на стаж и професионални умения на безработни младежи, завършили висше образование, както и за улесняване на прехода между образование и заетост. Младежите са назначени на трудов договор за срок от девет месеца. Програмата също така им осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на социални и здравни осигуровки, годишен платен отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя. Новите служители са разпределени на работа из различните дирекции на институцията и практиката им дава шанс да се сблъскат в реална среда с динамиката и същността на това, което са завършили в университетите. Успешен старт в изграждането им като добри специалисти им пожела градоначалникът Фахри Молайсенов.

Вирни се горе