Старши комисар Николай Димов проведе работна среща с кмета на община Баните на тема “Безопасност по пътищата”

 Старши комисар Николай Димов проведе работна среща с кмета на община Баните на тема “Безопасност по пътищата”

В община Баните, на 13.07.2017 г., директорът на ОД МВР Смолян – ст. комисар Николай Димов, началникът на РУ-Мадан – гл. инспектор Младен Бакалов и началникът на Участък-Баните – старши инспектор Здравко Руженов проведоха среща с кмета на община Баните – г-н Милен Белчев, във връзка с подобряването на пътната безопасност и недопускане на пътни инциденти на територията на областта, респективно на територията на община Баните.

Тъй като посетената община е туристическа дестинация през настоящия летен сезон се очаква засилен трафик на движението по пътищата. Ето защо на срещата бяха обсъдени въпросите за изграждането на нови паркоместа, за да бъде улеснено пътното движение и за подобряване състоянието на пътната безопасност. На работната среща бяха разгледани въпроси, свързани със състоянието на пътната сигнализация, пътна маркировка и пътни знаци в община Баните. От разговора стана ясно, че към момента пътната маркировка се освежава, а боядисването на пешеходните пътеки е в процес. В тази връзка от община Баните поеха ангажимент пешеходните пътеки да бъдат повдигнати, осветени и със светлинна сигнализация, с цел създаване на условия за безопасно движение по пътищата. Полицейските служители по линия на контрол по пътищата ще засилят проверките с техническите средства, с оглед спазването на скоростта на движение по пътищата. За подобряване състоянието на пътната обстановка на територията на ОД МВР – Смолян, ще бъдат включени сили от звената „Териториална полиция“ при ОД МВР – Смолян – полицейски и младши полицейски инспектори, с оглед рационалното осъществяване на пътния контрол. През летните месеци на 2017 г. областна дирекция на МВР – Смолян предприема всички необходими действия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм на територията на областта и за подпомагане на контрола по основните направления на движение. Проведената работна среща е безспорно доказателство за доброто взаимодействие на МВР с държавните и местни структури в региона. Предстоят да бъдат проведени такива срещи и в останалите общини от област Смолян.

Вирни се горе