Старши комисар Николай Димов изпрати благодарствено писмо до медиите

Старши комисар Николай Димов изпрати благодарствено писмо до медиите

Смяна и на директора на Областната дирекция на МВР-Смолян

Досегашният директор на ОД МВР-Смолян ст.комисар Николай Димов изпрати благодарствено писмо до медиите.

В него пише:

ДО МЕДИЙНАТА ОБЩНОСТ В ОБЛАСТ СМОЛЯН

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О П И С М О

Уважаеми дами и господа, представители на медийната общност в област Смолян,

Във връзка с прекратяването на служебното ми правоотношение в МВР считано от 01.04.2022 г. използвам случая да изразя благодарността и изключителното си удовлетворение от съвместната ни работа през последните години. Работа, която беше насочена към своевременно, достоверно и актуално информиране на обществеността в област Смолян за дейността на МВР по осигуряването на сигурността, обществения ред и безопасността на движението в населените места на областта и в крайна сметка постигане на добри нива на превенция на закононарушенията, прозрачност и отвореност за получаване на обратна връзка с гражданското общество.

За мен беше привилегия и чест да се познаваме, общуваме и работим като партньори в името на осигуряването на законност и прозрачност в дейността на представляваната от мен институция.

Пожелавам Ви много здраве, късмет и щастие, лични и професионални успехи във високоотговорната Ви работа.

С уважение и признателност:

/Николай Димов/

Вирни се горе