Среща по повод анализ на моментното състояние на туризма се проведе в Чепеларе

Среща по повод анализ на моментното състояние на туризма се проведе в Чепеларе

В залата на Община #Чепеларе се постави началото на един своеобразен обществен форум по повод анализ на моментното състояние на туризма и стъпките към неговото подобряване.

Срещата бе организирана по инициатива на председателят на СХРТ "Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци - гр. Чепеларе" Съби Маданков. Присъстваха ръководството на Община Чепеларе, Председателят на Общински съвет Чепеларе, общински съветници, представители на Консултативния съвет по туризъм, на туристическия бизнес, неправителствени организации, институции и активни граждани. Специален поздрав за нейното начало бе отправен гайдарски състав към ЦПЛР Общински Детски Комплекс гр. Чепеларе с ръководител големият Петър Янев, който подчерта, че едно от най-големите богатствата на Родопа планина е родопската каба гайда и нейната магия.

Целта на срещата е да провокира вниманието на гражданите и бизнеса за сформирането на работни групи по ресори, които да работят за развитието на комплексния туризъм в региона. Идеята е да се възроди обществения форум като начин за взимане на решения чрез метода на мозъчната атака, да се обединим и всички заедно да работим за съхраняване и развиване на природните, историческите и културните дадености в община Чепеларе и целия регион.

След анализ на туристическия продукт бяха поставени множество въпроси за решаване, предложени бяха различни идеи и бяха споделени стъпките на реалните действия, които предстоят да бъдат предприети в най-кратки срокове.

Някои от тях са изготвянето на дигитална карта с всички туристически обекти, маршрути на еко пътеки, природни забележителности, религиозни обекти, културни и исторически паметници, местности и т.н. Средствата за изготвянето и са заложени по програмата за туризма на Община Чепеларе.

Предложено бе да бъдат изготвени печатни материали и обозначителни табели, които да съдържат богата информация за всичко, което се предлага като туристически продукт на територията на община Чепеларе. Очаква се работните групи да започнат да систематизират необходимата информация.

Идеи за подобряване на дигиталния маркетинг и събитийния туризъм бяха представени с готовност за конкретни действия на доброволен принцип. Присъстващите се обединиха около важността на рекламата.

Регламентирано таксуване за посещение на туристическите обекти, което ще даде възможност за облагородяването им и заплащане на заплати също бе поствено като въпрос.

Предложено бе подобряването и поддържането на еко-пътеките, които създава община Чепеларе да се поддържа от бизнеса и да се обърне повече внимание на събитийния туризъм. Хотелиерите да включват в предложенията си за нощувки посещения на дадени еко пътеки и др.

Началникът на РУ Чепеларе Милован Давидов сподели: „Адмирирам, че е направен такъв анализ, защото дългосрочни мерки могат да се вземат само на база анализ. Това означава, че Ви интересува. Променен е профила на туриста вече – тук идват семейства с деца, хора, които търся спокойствие, ред, сигурност и тишина. Характерно за този турист е, че харчи много повече, но по-обмислено.“

Костадин Глушков, автор на книгата „Кръстовата планина“ и „По стария друм“ подчерта: „Ние живеем върху златен рудник. Трябва да гледаме на туризма и в исторически план чрез събития, свързани с историята на Родопа планина. Параклисите могат да бъдат свързани и това да бъде изведено в карта.“

Относно видовете религиозен туризъм яснота внесе отец Димитър като отправи предложение за поставяне на камери на параклисите, за да могат да бъдат оставяни отворени за посещения.

Относно поклонническия религиозен туризъм зам.-кметът на община Чепеларе Антоанета Аговска разказа за група деца, които са идвали миналата година във връзка с посещението на гроба на отец Евстати Янков, срещали са се с автора на книгите за него и тази година отново са проявили интерес да посетят Чепеларе.

Граждани изказаха възхищение от посещаемостта на туристическата пътека „Старата воденица“ като се повдигна въпроса за закупуване на рушащата се воденицата, която е в частна собственост. Ръководството на Община Чепеларе ще очаква предложение за закупуване или дарение от собствениците, след което по проект за финансиране на архитектурни паметници тя ще бъде реставрирана. Проектът не може да финансира частна собственост. Планира се пътеката да бъде продължена до „вързания камък“ – с. Лилеково.

Предложиха още да бъде организирана среща с представители на горовладелските кооперации с цел да не бъде допускана сеч там, където се градят еко пътеки.

Кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев апелира за повече инициативност, конкретни предложения и действия сред бизнеса и гражданското общество, като подчерта подкрепата на Общината, която досега не е била отказвана за общото благо.

За финал от МИГ Преспа съобщиха радостната новина, че е спечелен проект „Мост на културното наследство“ заедно с още 4 общини – Баните, Лъки, Ардино и Джебел и това, което предстои в най-скоро време е да бъде поставена дигитална стена на сцената на пл. „Олимпийски“, където всеки ще може да се рекламира. Ще бъде създаден иновативен туристически продукт – пътеводител в дигитален вариант и на хартиен носител. Ще бъде организиран етно фестивал заедно с празниците на Капитан Петко войвода (14.09.2024 г.), включващ дегустация на традиционни родопски ястия. По проекта ще бъдат закупени шатри, маси и столове, които ще останат за използване на целите на община Чепеларе. Проектът предвижда още обучения за повишаване на знанията и уменията за управление и представяне на туристическия продукт пред туристи и нови публики. На 29 май мащабният проект ще бъде представен пред обществеността.

Анализът на моментното състояние на туризма в община Чепеларе, подготвен от председателят на Сдружението на хотелиери, ресторантьори и търговци Съби Маданков може да бъде предоставен разпечатан или по ел.поща от Туристически информационен център – гр. Чепеларе.

Вирни се горе