Среща дискусия "Втори живот за стария текстил"

Среща дискусия "Втори живот за стария текстил"

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян огранизира на 29 юли среща-дискусия за широката общественост под надслов „Втори живот за стария текстил”.

Темата за оползотворяване на употребявания текстил е актуална още от времето на нашите баби, но докато те са имали някакви решения, ние все повече се губим между замърсяване на околна среда, законови изисквания, действия на институции и бизнес, идеи на граждани и действително предприети мерки.

Целта на срещата бе да се запознае обществеността с Европейския зелен пакт, да се разгледат ползите от него, сферите, които обхваща и как биха повлияли приложените мерки върху начина на живот на европейците.

Основният акцент на събитието бе влиянието на текстилната промишленост върху замърсяване на околната ни среда и как ние като граждани и общество можем да влияем върху този процес. Екипът на ЕВРОПА ДИРЕКТНО представи факти и статистически данни по темата.

За да бъде разбрана ролята на местните власти в спазване и прилагане на националните мерки за минимизиране замърсяването от битов текстил, бяха поканени представители на община Смолян. Главният еколог инж. Хамди Моллов запозна присъстващите с мерките предприети от общината по поставяне контейнери за употребяван текстил на пет ключови места в града, чиято локация е съобразена с възможността повече граждани да имат достъп до тях, а броят им надвишава законово заложеният (1 контейнер на 10 000 жители).

Фирмата собственик на контейнерите „М-Текс рециклиране на текстил” ОО- Габрово е сключила договор с община Смолян за ежеседмично извозване на събрания текстил. Договорено е организиране на мобилни пунктове при кампания, така че и по селата да могат да изхвърлят текстилен отпадък.

Двама представители на фирмата – Мариян Иванов и Галин Гичев също гости на срещата, споделиха какво ги е мотивирало да развиват такъв бизнес и как за две години са сключени подобни договори с други общини в България. Те обясниха в какъв вид трябва да се изхвърля употребения текстил и какъв е цикълът после за рециклирането му – сортиран за поредна употреба и като пълнеж за спортни уреди.

Дискусията в края на събитието показа нуждата от подобен тип мерки и провокира гражданите да споделят свой и чужд опит за повторна употреба на текстил. Бяха отправени и предложения до Община Смолян за оптимизиране на информационната им кампания по тази тема.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян

Вирни се горе