Средната сметка за ток на битовите клиенти е намаляла,отчитат от EVN Bulgaria

Средната сметка за ток на битовите клиенти е намаляла,отчитат от EVN Bulgaria

Средната стойност на фактурите за консумирана електроенергия през януари 2010 г. е приблизително същата като средната фактура през януари 2009 г. Сметките за ток отчитат консумацията всеки месец и са резултат от индивидуалното потребление на всеки клиент Направените анализи в EVN Bulgaria дори показват, че при битовите клиенти средната сметка за ток е намаляла с около 4 лева в сравнение с месец януари 2008 г. Експертите на дружеството са категорични, че при някои клиенти разликата в сметките за януари 2010 г. е възможно да бъде различна от средната за Югоизточна България. Това се дължи на наблюдавания ръст на консумацията на електроенергия поради по-ниските атмосферни температури. Както вече бе съобщено, през януари 2010 г. EVN Bulgaria регистрира върхов товар на консумация на електроенергия на територията, която захранва. Всеки клиент на ЕВН България Електроснабдяване АД заплаща консумираната електроенергия само по реално отчетените показания на своя електромер, като има визуален достъп до своя електромер и възможност за контрол на показанията на уреда. Размерът на сметката за всеки клиент е строго индивидуален и зависи от неговата консумация на електричество през съответния отчетен период. Характерно за зимните месеци е покачване на потреблението, а оттук – и на стойностите на фактурите за електричество. EVN Bulgaria напомня още веднъж, че поради почивните дни по време на коледните и новогодишните празници част от клиентите имат с около 3 дни по-дълъг отчетен период за потребено електричество през януари 2010 г. Във всяка фактура на ЕВН България Електроснабдяване АД е посочена цялата информация за клиента – потребените киловати, определените от ДКЕВР цени, срока на отчитане, периода за плащане и т.н.

Вирни се горе