СПОРТ СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИ

СПОРТ СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИ

Общинска администрация и МКБППМН организираха турнир по мини футбол под надслов „Спорт срещу зависимости” за децата от Футболен клуб – Мадан. Инициативата е по повод предстоящия Международен ден за борба със злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. Младите спортисти от Футболен клуб – Мадан, с треньори Руфат Юсенов и Левент Аврамов, показаха добра техника, спортен дух, лидерство и умения за работа в екип. Футболът изгражда навици за здравословен начин на живот, в който няма място за зависимости. Отборите получиха купи, медали и грамоти от името на кмета на общината.

Вирни се горе