Споделено женско пространство

Споделено женско пространство

В последния ден от старата година, Клуб на жените „Родопчанка“ получи от Българския фонд за жените заслужено признание за положения труд и инициативност – грант за създаване на Споделено женско пространство в Смолян! Това е важна придобивка, която ще даде възможност за повишаване на организационния капацитет на Сдружението чрез техническо и административно обезпечаване и изграждане на устойчиви политики на местно ниво. Част от дейностите включват: Създаване и мобилизиране на формални и неформални общности; Информираност, популяризиране и отстояване правата на жените, момичетата, хората в неравностойно положение, включително и от маргинализирани групи, обобщено – правата на човека; Срещи с потомци и изследователи на известни родопчанки, будителки и борещи се за женските права /продължение на проекта ни „Живата библиотека/; Провеждане на дебати; Подкасти / всеки месец на различни теми, публикувани онлайн /; Творчески работилници-за малки и големи с привлечени занаятчии и творци от региона.

А резултатите, които очакваме са:

създаденото пространство да се ползва от активните НПО от града и региона;

Приобщаване на жени от отдалечени населени маста;

Подобряване на диалога с местните и регионални власти;

Повече възможности и ползи за местната общност;

Подпомагане на целите и каузите на организациите, с които имаме подписано споразумение за партньорство и сътрудничество.

С помощта на медиите ще разпространяваме информация за всичко, което ще се случва в тово споделено женско пространство.

Да си пожелаем много здраве, за да успеем да реализираме всички наши идеи!

Вирни се горе