"Споделено женско пространство" откриха Клуб на жените "Родопчанка" в Смолян

 "Споделено женско пространство" откриха Клуб на жените "Родопчанка" в Смолян

Обособяването на СПОДЕЛЕНО ЖЕНСКО ПРОСТРАНСТВО, като част от проект, финансиран от Българския фонд на жените, които подпомагат административния капацитет на Клуб на жените “Родопчанка” в Смолян откриха вчера представителките на клуба.

С добре дошли поздрави присъстващите Диана Калайджиева, вр.изп.длъжността председател на “Клуб на жените Родопчанка” в Смолян и представи клуба. “Нашата неправителствена организация е регистрирана в обществена полза през 2003 г. Целите ни са: популяризиране и защита гражданските и социални права на жените и младото поколение; стимулиране гражданската активност на съвременната българка. Опитът ни в реализацията на проекти включва 16 проекта, като последните два са текущи към настоящия момент. Най-големият ни донор е Български фонд на жените, с чиято подкрепа се реализира проекта. Ние сме сред учредителите и на голямо гражданско обединение Равни БГ , в което членуват общо 37 организации в различни направления от цялата страна. Част от проектите изпълняваме заедно с всички членове на Обединението. Девизът ни е ОТ НАС ЗАВИСИ!”, каза Диана Калайджиева.

Споделеното женско пространство се намира в НТС, 3 етаж /бившия Детмаг/ на Стария център в Смолян.

“Обособявайки свободно женско пространство е наша мечта от дълго време. То не само ще ни осигури една независима територия, която можем да използваме за работа по проекти, организиране и провеждане на събития, срещи, дискусии, свободни разговори, обучения, ателиета и свободни разговори, но ще е и място за решаване на проблема с изолацията, социална и тази, която изпитваме заради ковид-19. Новият модел на работа в споделени пространства си има своите предимства – прави те в пъти по-продуктивен, по-концентриран и по-щастлив. В такъв тип обстановка добрите идеи и енергията се удвояват по естествен път. Имаш избор – решаваш сам дали да отидеш или да си тръгнеш, дали да споделиш или само да слушаш, да научиш нещо, което ти е интересно или само да гледаш. Свободата влияе благоприятно на деня ти, а дългосрочните въздействия са за по-пълноценен и по-добър живот”, каза Радка Тунева Янчевска, която е член на Клуб на жените „Родопчанка“ в Смолян.

Основните цели, които си поставят с този проект са:

Информираност, популяризиране и отстояване правата на жените, момичетата, младежите, хората в неравностойно положение, включително и от маргинализирани групи и Създаване и мобилизиране на формални и неформални общности.

Планираните дейности по проекта са:

Обособяване на Споделено женско пространство – НТС, 3 етаж

Популяризиране личности, жени с принос ....

Историята на женското движение и борбата за права на жените у нас липсва в учебниците по история. Липсва знанието, липсва и усещането за традиция. Издирвайки потомци на известни жени родопчанки и популяризирайки техните истории, ние искаме да променим това. В регион Смолян, въпреки неговата специфика, имена като Дана Беличкина, Дора Василева, Елена Хайтова, Валя Балканска, Рада Казалийска, Дора Бонева и други, заслужават уважение и респект. Те не трябва да бъдат забравяни, посочи Радка Тувена.

Организирайки подкасти на различни теми, ние искаме да дадем отговор на въпросите:

Къде, в крайна сметка, започват универсалните човешки права, а тези на жените? В малките населени места, близо до дома – толкова близо и толкова малки, че не могат да се видят на никоя карта на света. Все пак те са светът на отделния човек: кварталът, в който живее, училището или колежа, които посещава, фабриката, фермата или офиса, в които работи. Такива са местата, където всеки мъж, жена и дете очаква равна справедливост, равна възможност, равно достойнство без дискриминация. Само тогава, когато тези правa имат смисъл там, тогава имат смисъл и навсякъде другаде. Какво е феминизъм, защо тази тема е непопулярна и защо доста често се възприема негативно от някои хора. Има ли домашно насилие и ние виждаме ли го? Какви задължения имат структурите на национално, регионално и местно ниво.

“Анализирайки нашият опит през последните три години, откакто членуваме в Равни БГ, установяваме, че само чрез обединения и срещи постигаме устойчиво развитие. Или обобщено казано ВСЯКА ИНИЦИАТИВА/ДЕЙСТВИЕ ИМА СИЛАТА ДА ПРОМЕНЯ. Затова и идеята на един от проектите ни е за опознаване и сътрудничество на НПО от нашата община и от областта. Вече имаме подписано споразумение с повече от 20 НПО от региона. Редицата срещи и разговори с тях, партньорството ни с някои от тях, за реализиране на проекти, вдъхновяващите личности, които срещнахме и техните инициативи, историите на жени, преживели домашно насилие, са стимул продължим тази си дейност и получили вдъхновение, да го предаваме и на другите представителки от формални и неформални групи”, коментира Тунева.

По проекта са планувани още представянето на ВДЪХНОВЯВАЩИ И УСПЕЛИ РОДОПЧАНКИ /продължение на проекта ни „Живата библиотека/.

“Веднъж месечно ще каним успели в професията си и живота родопчанки „на по питие“. Срещите ще осъществяваме в споделеното дамско пространство. Целта ни ще бъде тези жени да разкажат за своя жизнен и професионален път в непринудена обстановка близка до семейната, като споделят своя опит. Какво по-вдъхновяващо от успехите, споделени от първо лице. На тези срещи ще поканим всички наши членове и членовете от Обединението Равни БГ. Дейността е насочена към всички членове и симпатизанти на клуба, но акцентът е мотивацията на младите момичета и жени”, каза Тунева.

ЗАЕДНО С МЕСТНИТЕ също е част от инициативите включени в проекта.

“Идеята ни е да организираме поредица от срещи с жени и млади хора от географски и икономически откъснатите села – Кожаре, Полковник Серафимово, Могилица, Върбина и Бориково. Поставени в двойно дискриминационно положение, поради липсата на равни възможности и ограниченията на пазара на труда, а тези със здравословни проблеми и в тройно дискриминационно положение, представителите на тази целева група, въпреки съвременните средства за комуникация и информираност, остават капсулирани в своята общност, без желание и възможност за активно участие в процесите и събитията на местно и регионално ниво. Нашата идея е извеждането им от социална изолация и активното им включване в живота на общността. Овластяване, чрез самоосъзнаване и осъзнаване на значимостта на всеки индивид.... В рамките на проекта ще организираме работилници по интереси-билкарство, занаяти, както и базар и изложба”, каза в заключение Радка Тунева.

Вирни се горе