Спират движението по пътя Средногорци – Рудозем

Спират движението по пътя Средногорци – Рудозем

От 10 ч. на 28 юни, до 16:30 ч. на 4 юли, се спира движението по път II-86 Средногорци – Рудозем за извършването на взривни работи в участък от 300 м, който е в средата на трасето между двете населени места. От 1 юли до 4 юли, от 6 ч. до 8 ч. и от 18 ч. до 20 ч., преминаването през отсечката ще се регулира със светофарна уредба. Обходният маршрут е по направлението: Средногорци – Смолян (кв. Устово – кв. Райково) – Рудозем и обратно.

В момента по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, се реконструира 7-километровата отсечка между Рудозем и Средногорци. Инвестицията е за близо 11 млн. лв. с ДДС.

Строителните работи включват подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, ремонт на подпорни стени и мостово съоръжение, обрушане на скалните откоси и на необходимите места ще се монтират предпазни стоманени мрежи. За допълнително укрепване на откосите е предвидено затревяване, засаждане на дървета и храсти. Ремонтираният път ще бъде с нови ограничителни системи, знаци и хоризонтална маркировка.

Вирни се горе