Спира се движението по бул. "България" поради асфалтиране на локалното платно

Спира се движението по бул. "България" поради асфалтиране на локалното платно

Във връзка с реализацията на проект: „Ремонт на улици и пътища на територията на община Смолян“; подобект: „Частичен ремонт на бул.“България“, започва асфалтиране на локалното платно на бул."България" от днес до 9 септември т.г. до 19.00 часа. Със заповед на кмета Николай Мелемов се въвежда временна организация на движението. Спира се движението, престоя и паркирането на всички МПС по локалното платно. Отговорник за поддържане на целостта и изправността на вертикалната сигнализация по въведената временна организация на движение е Звезделин Кейванов – технически ръководител на обекта – мобилен номер: 0887 821 701, представител на изпълнителя „ИСА – 2000“-ЕООД.

По време на действие на Заповедта, „ИСА – 2000“ ЕООД , гр. София, се задължава да осигурява преминаването на автомобили със специален режим на действие, приоритетно и без забавяне.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе