СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ И БИЗНЕС ФОРУМ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ  И БИЗНЕС ФОРУМ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

proekt

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори стартира провеждането на поредица от специализирани обучителни семинари в изпълнение на Проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ – с акроним CapTour, в рамките на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“.

Целта на обучителните семинари е подобряване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор. През м.март ще се проведат 3 специализирани учебни семинара за подобряване на знанията и уменията в следните направления:

Семинар 1: “Маркетинг в туризма“

Семинар 2:“Обслужване на клиенти в туристическия бизнес“

Семинар 3: “Регионална и местна туристическа идентичност и нейното значение за местната икономика“

Поредицата от семинари ще стартира с темата: „Маркетинг в туризма“ на 14-и и 15-и март 2023 г. в залата на Н Т С – Смолян, Бул. „България“ № 66 от 9:30ч. до 17:00ч. Семинарите ще бъдат с продължителност от 16 учебни часа (два дни), а броят на участниците е ограничен – до 10 души във всеки семинар. Обученията са безплатни, предназначени за собственици, служители и представители на съществуващи и/или новосъздадени малки и средни предприятия, активни в туристическия бранш, както и потенциални предприемачи в хотелиерството, ресторантьорството и туроператорската дейност.

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори ще организира и участие на свои членове в предстоящия Бизнес форум „Бъдещето на туризма в трансграничния район“, който ще се проведе на 23-и март т.г. в Интерхотел „Сандански“ – гр. Сандански, в изпълнение на Проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ - CapTour, в рамките на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“. Представителите на туристическия бранш от нашата страна и Гърция ще дискутират възможностите и необходимите условия, както и трудностите, ограниченията и пропуските за подобряване на средата за предприемаческия бизнес в сферата на туризма. Дискусиите на Бизнес форума ща бъдат модерирани в два основни панела: 1. Взаимодействие между публични власти и туристическия бизнес в контекста на развитието на специализираните форми на туризъм в региона. 2. Иновации, дигитализация, образование и тематичен туризъм.

СЪЮЗЪТ НА РОДОПСКИТЕ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ изпълнява проекта с акроним CapTour в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Университета на Македония (Комитет за научни изследвания/Катедра Счетоводство и Финанси) и Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, което е домакин на Бизнес форума „Бъдещето на туризма в трансграничния район“.

За информация, контакти и записване -
Георги Пампоров - E-адрес: srhr@abv.bg, или тел: 088 44 22 686.

hotel

Вирни се горе