Специализирана полицейска операция се провежда на територията на РУ-Чепеларе

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на РУ-Чепеларе

На 19.07.2023 г. стартира специализирана полицейска операция на територията на РУ-Чепеларе. По метода на „широкообхватния контрол“, съвместно със служители от Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Пловдив, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ контролните органи извършват проверки, съобразно компетенциите си. Проверява се спазване на правилата за времена на управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, техническа изправност на пътните превозни средства, включително нарушения на габаритите, претоварване, неукрепени товари, нарушения при използване на тахографи, нередовни документи на водачи, нередовни документи на превозни средства, товари, пътници. Служителите на Агенция „Митници“ и НАП проверяват превоза на стоки и товари, товарни автомобили над 3,5 тона за превоз на стоки и товари с висок фискален риск. След приключване на специализираната полицейска операция ще бъдат предоставени резултатите от нея.

Вирни се горе