Спад на пожарите през 2022г. на територията на ЮЦДП

Спад на пожарите през 2022г. на територията на ЮЦДП

74 пожара са възникнали през 2022г. на територията на горските и ловни стопанства на ЮЦДП-гр. Смолян, като засегната от тях горска територия е 16 646 декара. От тях 14 323 дка. са държавни гори.

В стопанствата на ЮЦДП от област Смолян са станали 11 горски пожара, които са засегнали 124 дка. горска територия. Няма възникнали произшествия на териториите на ДГС “Доспат“, ДГС „Смилян“ и ДГС „Широка лъка“. Спрямо 2021г. се отчита спад на пожарите с 13 бр. , както и на засегната от пламъците площ -с 44 дка. През отчетния период, от териториалните поделения от област Смолян, е извършена поддръжка и направа на 26 609 л.м. лесокултурни прегради и на 56 020 л.м. минерализовани ивици.

Не територията на стопанствата на ЮЦДП от област Кърджали през миналата година са станали 25 горски пожара със засегната площ от 8 948дка. Наблюдава се запазване на броя на пожарите спрямо 2021г., но значително по-голяма е засегнатата площ-с над 8 000 дка. Това се дължи на пожара, който възникна на територията на Република Гърция, в района на „Гюмюрджински снежник“, който премина на територията та ДГС “Кирково“ на 31 октомври и засегна площ от 8772дка. През изтеклата година е извършена поддръжка и направата на 87 700 л.м. лесокултурни прегради и на 17 520 л.м. минерализовани ивици, което е драстично увеличение спрямо 2021г.

В горските и ловни стопанства на ЮЦДП от област Пловдив са възникнали 29 бр. горски пожара, които са засегнали горска територия от 1 412 дка. Спрямо 2021г., пожарите са с 8 по-малко, по-малка е и засегната площ -с около 5000 дка. Извършена е поддръжка и направа на 23 460 л.м. лесокултурни прегради и на 73 706 л.м. минерализовани ивици.

10 на брой са регистрираните през миналата година пожари в горските и ловни стопанства на ЮЦДП на територията на област Пазарджик, като те са засегнали площ от 6 162 дка. Произшествията са възникнали на териториите на ДГС „Пазарджик“, ДГС „Панагюрище“ и ДГС „Алабак“. В останалите седем териториални поделения на предприятието през 2022г. няма възникнали пожари. Най-мащабни са били на териториите на ДГС „Панагюрище“ и ДГД „Панагюрище“, където са бушували големи върхови пожари. През отчетния период, цифрата на произшествията в горските и ловни стопанства на ЮЦДП на територията на област Пазарджик е по-малка, но територията на засегната от пожарите горска площ се е увеличила пет пъти спрямо 2021г. Служителите на териториалните поделения са извършили поддръжка и направата на 13 710 л.м. лесокултурни прегради и на 100 565 л.м. минерализовани ивици.

Основните причини за възникналите горските пожари са гръмотевични бури, засушливи периоди през годината, човешката небрежност и почистването на ниви и пасища от земеделските производители.

За участие в гасенето на горски пожари, финансови стимули през октомври 2022г. са получили 215 служители от 19 държавни и ловни стопанства. През декември са стимулирани финансово 268 души от 22 ДГС и ДЛС , които са участвали в гасенето на големия пожар на границата с Република Гърция.

На територията на ЮЦДП-гр. Смолян има общо 32 специализирани противопожарни автомобила, както и 15 нови специализирани системи. Стопанствата на ЮЦДП са оборудвани със 121 противопожарни депа, съгласно изискванията. Над 570 души са включени в специализирани гасачески групи.

В пожароопасния сезон, ежегодно се назначават и пожаронаблюдатели, с цел опазване горите от пожари и по-бързото им локализиране, като миналата година са били назначени 12 души.

През 2022г. са закупени и подменени 500 бр. табели с противопожарно съдържание.

През тази година се предвижда да бъдат закупени допълнително над 100 гръбни пръскачки-тип раница.

Вирни се горе