Софка Иванова, ГЕРБ: За мен Общинският съвет е огледало на цялото общество

Софка Иванова, ГЕРБ: За мен Общинският съвет е огледало на цялото общество

Г-жо Иванова, какви цели си поставяте в бъдещия Общински съвет, ако получите доверието на смолянчани?

Работя в сферата на образованието и в тази посока ще работя. Ще започна с това, че правото на образование е основно човешко право и всеки трябва да има достъп до него. Работила съм и ще продължа да работя за пълен обхват на учениците и за равен достъп на всяко дете до образование. В професионалното образование трябва да се търси развитие в посока иновативни професии, които се налагат в последно време, за да могат нашите ученици да бъдат конкурентоспособни на пазара. Сериозен акцент трябва да се постави върху уязвимите групи, където трябва да се работи много и с родителите.

А Смолян как стои спрямо другите области по обхват на ученици?

На едно от първите места е по най-нисък брой отпаднали ученици. Това е резултат от дългогодишна работа. Отговорност е на институциите – община, РУО, училищата, учителите. Ние ходим от доста години по квартали, работим с родителите, с децата. Това е причина повечето деца да са в училище.

Тоест, Смолян не само е на първите места по успех, но и по обхват на ученици в училище?

Да, това беше отчетено и от Министерството на образованието. За мен е много важно да се изгради ученически общински парламент, защото много от мероприятията на общината по-трудно достигат до всеки ученик.

А защо това е важно?

Защото на този етап някак се губи връзката между учениците и хубавите мероприятия, които прави общината. Ако всяко училище изпрати по един представител в този общински парламент, много лесно ще се пренесе информацията до училището. А по-глобалният смисъл е, че ако децата присъстват на всички сесии, виждат какво се случва, могат да дават идеи, предложения, които да влязат примерно в младежкия план на община Смолян, да станат много приятни и интересни инициативи за в бъдеще. Смисълът е да се възпита по този начин будно гражданско общество от ранна възраст.

Досегашният ви опит какво показва - трудно или лесно е да си общински съветник?

И трудно, и лесно. Трудно, защото взимаш решения за цялата община и трябва много сериозно и отговорно да се подхожда към всяка една докладна. Всяко решение зависи от твоя глас. Към всяко от тях трябва да подходиш със съвест - да го подкрепиш или не, защото то решава съдби на един човек, на група хора или на всички жители на общината. Решенията ни предопределят бъдещето. А лесно, защото по никакъв начин на мен не ми е наложено как да гласувам. Аз винаги гласувам по съвест. Когато се готвя за комисиите, които за мен са много важни, тъй като там е истинската работа, си давам сметка как да гласувам.

Как според вас би изглеждал идеалният Общински съвет?

Дали е пъстроцветен Общинският съвет или хомогенен, той трябва да е изключително авторитетна институция. За мен тя е огледало на цялото общество. Пример за всички млади хора, които градят своя път. Не ми харесва, че в Общинския съвет се използват квалификации по адрес на опонент, обидни думи. Това се чува от цялата общественост, а ние трябва да сме пример за подражание. Трябва да се критикува - категорично. Не трябва да се премълчава никакъв проблем, но критиката може да бъде изведена с различни думи. Без квалификации, без нецензурни думи. Да говориш интелигентно - хем да критикуваш, хем да си се държал достойно. Да си наистина добър пример. Колкото и полярни да са мненията на различните групи, те са свързани с някакви интереси. Трябва да се изведе такова решение, което да е в полза на хората, независимо от интересите на различните политически групи. Интересът на обществото трябва да е на преден план, да бъде търсен в крайното решение. Искам да дам един пример, който дълбоко се е запечатал в съзнанието ми. Имаше внесена докладна за инвестиционно предложение на един много млад и амбициозен човек от Смолян за фотоволтаичен парк. Той беше посочил и мястото - над устовската права, един сипей, камънак. Чудесна инициатива за града ни, но се намесиха определени фактори. И тази изключително полезна инициатива не беше подкрепена. Ние, общинските съветници от ГЕРБ, я одобрихме, но голяма част от другите съветници не я подкрепиха и се провали. Ние трябва да мислим и какво се случва след нашите решения, да се връщаме назад, за да видим дали е било правилно дадено наше решение или не. В случая това не беше правилното решение според мен, защото все още това място е камънак и сипей, а можеше там да се работи сега. И други подобни мога да посоча, но едва ли има смисъл. Не бива да се ползва езикът на омразата. Тя, критиката, може да бъде градивна, но и унижаваща. Правилно подбраните думи, които да не са обидни, са по-смислени.

Как оценявате направеното от Николай Мелемов за образованието?

През всички години, в които той е бил кмет, действително във всяка образователна институция е направено много, но това може всеки да го прочете в отчета на г-н Мелемов. Смятам, че не това трябва да изброявам аз. За мен по-важното е, че г-н Мелемов има една много по-ценна черта. Той е много чувствителен на тема деца, образование. Винаги, когато съм поставяла пред него проблем с деца, повярвайте - светкавично търси решение на въпроса, какъвто и да е той. Свършената работа е много, но ние не може да кажем, че е достатъчно. Винаги може и още, за да сме мотивирани. Пътят към съвършенството е дълъг, даже безкраен.

В какво състояние е базата, в която работят учителите и се обучават учениците?

Това е най-важното. Смятам, че условията са доста добри. В последно време много модерни са т. нар. STЕM-кабинети. Това е иновация, те са много красиви и подходящи за визуално възприятие. Това е бъдещето. Не е все едно да влезеш в един сив кабинет или в кабинет, който е съвсем различен - жив, предлагащ всички възможни варианти за възприятие. Техниката и технологията толкова много навлязоха в училище, че вече не можем да си представим как бихме работили по друг начин. Когато базата е добра, тя способства да се разгърне целият капацитет на учители и ученици.

Какви са очакванията на вашата общност, за какво трябва да се работи повече?

Очакванията винаги са големи. Това предполага развитие. Смятам, че обществото трябва да изрази своите адмирации към учителите. Не само заради това, че имаме такива успехи на национално ниво. Тук не се вижда възпитателната страна на процеса. Нашите учители вършат много допълнителна работа, която някак си не се вижда, не се отчита.

Каква според вас е формулата за този толкова добър успех?

Наистина отговорното отношение на учителите към образователно-възпитателния процес. Сериозната допълнителна работа – консултации, индивидуална работа, която не свършва само с учебния час, както посочих току-що. Учителите не пестят нито време, нито труд. Родителите също имат добро отношение към учебния процес. Аз винаги съм казвала, че образованието е триъгълник, чиито три страни са учител, ученик, родител. Ако една от тях липсва, се явяват проблеми, пропуски. Когато тези страни са здрави, се постига успех. Очевидно триъгълникът в Смолян е здрав.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вирни се горе