Собственик на ВЕЦ е готов да подмени за своя сметка лампите на уличното осветление на с.Чуреково, ще плаща и сметките за осветлението

Собственик на ВЕЦ е готов да  подмени за своя сметка лампите на уличното осветление на с.Чуреково, ще плаща  и сметките за осветлението

Собственик на Малка водно електрическа централа е готов да подмени лампите на уличното осветление на село Чуреково, общ #Девин с нови енергоспестяващи LED тела за своя сметка. Освен това, той е изразил и желание да заплати потребената електрическа енергия от уличното осветление на селото за 2023-та година, информира кметът на Община Девин Здравко Иванов.

Предложението за нетрадиционното дарение е постъпило в Общинската администрация от Божидар Малинов - управител на „КИД 2226“ ЕООД. Дружеството е собственик на централата произвеждаща електрическа енергия от възобновяем енергиен източник МВЕЦ „Чурековска“. Водната централа е позиционирана в землищата на селата Михалково и Чуреково.

Предстои сключването на договор за дарение от страна на управителя на „КИД 2226“ ЕООД и градоначалникът на Девин.

Вирни се горе