Смолянският Планетариум ще бъде без аналог на Балканския полуостров. Очаква се да заработи през 2022 г.

Смолянският Планетариум ще бъде без аналог на Балканския полуостров. Очаква се да заработи през 2022 г.

„С проектът за Планетариума имахме едно голямо забавяне поради това, че се финансира по две линии. От една страна безвъзмездна финансова помощ, основно за саниране на сградата, която бяхме договорили отдавна, от друга страна финансиране през фонд за нисколихвени кредити, което да се използва за оборудването и част от инвестицията. Преди месец – два финализирахме процедурите“. Това каза зам. кметът на община Смолян Марин Захариев. По думите му през лятото е обновено пространството около Планетариума. Строителната площадка е открита, има акт 2, и е започнала работа по строително монтажните дейности. „Надявам се да бъдат завършени до няколко месеца. Паралелно с това обявяваме и процедура за оборудването. Това е един много мащабен проект, за около над 4 млн. лв. и смятам, че през следващата година Планетариума ще бъда напълно готов и обновен, така че да може да си партнира с Планетариуми в Европа с които да разменят съдържание. Очаквам през 2022 година да имаме една работеща атракция, която, както казват специалисти, ще бъде без аналог на Балканския полуостров“, категоричен беше Марин Захариев.

Припомняме, че в началото на 2021 г. Община Смолян стартира проекта за обновяване и енергийна ефективност на сградата на Планетариума, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“. Проектът е на стойност 4 156 302,16 лв. от които 2 656 423,36 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 1 499 878,80 лв. се финансират чрез финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Продължителността на проекта е 30 месеца. Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.

Вирни се горе