Смолянска област – първа в категория „Здравеопазване“ на Института за пазарна икономика

Смолянска област – първа в категория „Здравеопазване“ на Института за пазарна икономика

Област Смолян за първи път оглавява класацията в категория „Здравеопазване“ през 2023 година, като възходът на областта започва преди 3 години. Това съобщиха от Института за пазарна икономика – https://ime.bg/articles/regionalnoto-zdraveopazvane-kakvo-se-promeni/.

Причината не е само във високата продължителност на живота на населението, а и в ниската детска смъртност, сравнително доброто осигуряване с общопрактикуващи лекари и почти напълно здравноосигуреното население.

Смолян успява да поддържа брой легла в многопрофилните си болници на равнището на средното за страната, независимо от планинската територия на областта и затрудненията в транспорта и придвижването. Близки до тези са и показателите на област Габрово, която отбелязва високата трета позиция за втора поредна година.

Вирни се горе