Отварят обществена трапезария в Смолян

Отварят обществена трапезария в Смолян

От днес започва да функционира обществена трапезария в Смолян. Тя ще предоставя топла храна на 113 души – социално слаби и самотни хора в община Смолян,в продължение на 80 работни дни. Целта на проекта е да бъдат подпомогнати най-уязвимата група от населението в региона. Партньор по проекта е Дружеството за разпространение на знания ,като неправителствена организация. Проекта не дублира социалния патронаж делигиран на БЧК. “Искаме да стоплим,макар и не толкова много хора,само 113 души с топла храна, през предстоящите четири месеца”, каза кмета на града Дора Янкова.

Вирни се горе