Смолян празнува 61 години Обединен град

 Смолян празнува 61 години Обединен град

През 1960 година трите съставни селища Устово, Райково и Смолян се обединяват в един град. Идеята за това обединение възниква още в 20-те години на миналия век. Кратки исторически сведения и интересни снимки за това събитие ни предостави екипът на Държавет архив – Смолян.

Мечтата на Стою Шишков и неговите съвременници се превръща в реалност с обнародването на Указ 227/ 18.06. 1960 г. на Президиума на Народното събрание, който постановява: “Сливат се градовете Смолян и Устово и село Райково от Смолянски окръг в един град с наименование Смолян.” Идеята за създаването на бъдещ среднородопски град възниква още през 20-те години на ХХ век. След Ньойския договор от 1919 г. и загубата на Западна Тракия, проф. Иширков пише в своя книга, че е необходимо създаването на две селища по долината на р. Арда като се аргументира, че без сигурна стъпка в Родопите е трудно придвижването от Пловдив до Бяло море. Идеята е “от селищата Смолян, Райково и Устово – по на 3 км. разстояние – да се образува 10-хиляден град … след което ще се доуредят подробностите.” В бр. 2 от 1 февр. 1935 г. на сп. “Родопа” Христо Караманджуков съобщава за свикана конференция на кметовете на Смолян, Райково и Устово за обмисляне въпроса по устрояване на редовно отобусно съобщение между трите селища. Смолянци, райковци и устовци за пръв път се събират да обмислят въпрос, от обща полза за трите селища и края. Това е и началото на осъществяването на идеята за среднородопски град. Две години по-късно, Хр. Караманджуков продължава започнатата тема за “Бъдещ среднородопски град”. Дописник от Райково пише: “От дълги години тези селища се самоизяждат в борбата, кое от тях да привлече някое учреждение повече, за да си придаде физиономия на център в широк смисъл на думата. Обективният наблюдател не може да не кристализира идеята за един среднородопски град, разстлан в красивата долина на Черна, който гордо би облякъл едно от най-хубавите имена: Каменград, Красногор и др. чрез който град по-интензивно би дишала цяла Родопа. По същото това време, друг един също така прозорлив родопчанин, забележителният изследовател на Родопа, общественик и радетел за нейното преуспяване Стою Шишков, в своята книга “Из долината на Арда”,с прозрение надниква в бъдещето: “Четирите села (Устово, Долно Райково, Горно Райково и Смолян) при едно сравнително цветущо благосъстояние, каквото се не само желае, но и налага да се създаде рано или късно, ще се бързо съединят и ще образуват, може би, единственият в цялата Родопска област най-голям град с дивна природа и здравословност, с високи културни и чисти народни ценности, прояви и възход”.

Така през 1960 година трите селища официално стават един град Смолян, който вече 61 години се утвърждава като административен, образователен и културен център в Средните Родопи, за да бъде днес областен център.

Вирни се горе