СМОЛЯН ПОЛУЧИ ПЪРВИЯТ СИ „ШИШЕЯД“

СМОЛЯН ПОЛУЧИ ПЪРВИЯТ СИ „ШИШЕЯД“

СМОЛЯН ПОЛУЧИ ПЪРВИЯТ СИ „ШИШЕЯД“, С КОЕТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ: “ИСКАМ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН…РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!”

Смолян получи първият си Шишеяд, с което се присъединява към националната кампания: “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Зам.-кметът Марин Захариев и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян Сийка Алексиева приветстваха инициативата на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие”. Те отново ще бъдат местен партньор по дългосрочната програма, след като бяха част от проекта от _Място България през 2021. Сдружението приканва всички да участват в националната кампания „Искам да съм полезен… Рециклирай ме“.

След инсталирането на „Шишеяди“ пред община Смолян, ежемесечно ще се събират пластмасовите шишета от тях и ще се предават в пункт за рециклиране.

Вирни се горе