Смолян като добър пример е включен в Европейската платформа за адаптация към климата

Смолян като добър пример е включен в Европейската платформа за адаптация към климата

Дейностите по превенция и адаптация към промените в климата, които Община Смолян предприе с изпълнението на проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 са включени в Европейска платформа за адаптация към климата

Община Смолян като член на Споразумението на кметовете за климата и енергията, получи покана за участие в изследване на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) във връзка с мерките за предотвратяване на наводненията, изпълнени по проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013. След съвместна работа на експерти от дирекция „Икономическо развитие, туризъм, международни проекти и програми“ към Община Смолян с експерт, отговарящ за Климат, въздух и устойчиво развитие към холандската организация за приложни научни изследвания TNO, бе изготвен доклад за предприетите от Община Смолян мерки и добри практики за превенция от наводнения. Докладът е публикуван в официалния сайт на ЕАОС редом с доклади на белгийски, френски, немски, английски и португалски общини.

Линк:

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/european-funds-for-fl ood- protection-measures-in-smolyan-bulgaria http://www.eea.europa.eu/publications/financing-urban-adaptation-to-climate-ch ange

Целта на изследването и последвалите казуси е да се дадат добри примери за финансиране, управление и изпълнение на проекти, свързани с борбата с климатичните промени, от които останалите европейски градове да взаимстват опит.

Вирни се горе