СМОЛЯН ИМА РОЖДЕН ДЕН

СМОЛЯН ИМА РОЖДЕН ДЕН

Преди 49 години с Указ № 227 Президиумът на Народното събрание на Република България, въз основа на чл. 35, точка 19 от Конституцията на Народна република България и чл. 6 от Закона за народните съвети, постановява сливането на градовете Смолян и Устово със село Райково от Смолянски окръг в един град с наименование Смолян. Със същия Указ закрива общините Устово и Райково, а останалите населени места от състава им се включват в община Смолян. Указът е от 18 юни 1960 година. През тази година се навършиха 50 години от създаването на Смолянски окръг, чийто наследник и продължител на дейността му е днешната Област Смолян.

Вирни се горе