СМОЛЯН И СМИЛЯН ЩЕ ДОМАКИНСТВАТ ПЪРВАТА ИЗНЕСЕНА ИЗВЪН ИТАЛИЯ ГОДИШНА СРЕЩА НА ТЕМАТИЧНАТА МРЕЖА „БАВНИ БОБОВИ“ КЪМ СЛОУ ФУД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

СМОЛЯН И СМИЛЯН ЩЕ ДОМАКИНСТВАТ ПЪРВАТА ИЗНЕСЕНА ИЗВЪН ИТАЛИЯ ГОДИШНА СРЕЩА НА ТЕМАТИЧНАТА МРЕЖА „БАВНИ БОБОВИ“ КЪМ  СЛОУ ФУД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

Срещата ще се проведе от 23 до 25 юни 2023 г. Изборът на домакин на този международен форум извън Италия е признание за дългогодишните усилия на Смилян, подкрепяни от Община Смолян, да популяризира традицията на отглеждането на Смилянския фасул като част от био-културното наследство на общностите в района на Горното поречие на река Арда, превръщайки го в разпознаваем гастрономически продукти в емблема на кулинарията в Смолянския регион, с който се идентифицират Родопите.

Организатори на събитието са НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – Смилян, Кметство – с. Смилян и Слоу Фуд – България, в партньорство с Община Смолян и Слоу Фуд Интернешенъл.

В срещата ще вземат участие експерти от централата на Slow Food Internationalв Бра, Италия, вице-президентът на Global Bean г-жа Лиза Хофман, производители, експерти и изследователи, членове на мрежата „Бавни бобови“ от Италия, Албания, Молдова, Румъния, Латвия и Република Северна Македония, председателят на Слоу Фуд-България доц. д-р Десислава Димитрова, производители от Родорите, от общностите на Слоу Фуд в България, на МИГ и МИРГ от Родопите.

Началото на срещата ще бъде сложено с конференция на тема „Протеиновият преход и интелигентни стратегии за териториално развитие и туризъм“ на 23 юни 2023 г. начало 10.00 ч. в гр. Смолян, която ще бъде домакинствана от Община Смолян, партньор на събитието. Темите на конференцията са от изключителна важност за запознаване на участниците с новите тенденции в производството на храни в контекста на зеленият преход в икономиката и здравословното хранене, с възможностите за подкрепа на микро и малките производители да участват в обществени поръчки за доставка на храни за училища, детски градини и социални услуги, управлявани от общините и за запознаване с европейската Директива за зелени обществени поръчки и как нейното прилагане в националното законодателство може реално да насърчават потреблението на местно произведени храни и продукти. Вторият важен акцент в програмата на конференцията е темата за интелигентните селища в (Smart villages) – как чрез прилагане на интелигентни стратегии чрез дигитализация и социално-икономически иновации селищата извън градските центрове да предлагат качество на живот и услуги като тези в градовете. Темата е важна и защото в момента се случва процесът на разработване на стратегиите за ВОМР на МИГ и МИРГ, а в националният СП за прилагане на ОСП е записано, че стратегии, включващи реализацията на интелигентни решения, ще получават допълнителни точки при оценката и решението за финансиране. (Пълна информация за програмата, темите и презентаторите по време а конференцията можете да намерите на този линк: https://fb.me/e/YSbUhgI5)

Срещата ще продължи на 24 и 25 юни с двудневно изложение-базар „Чиста храна за нас и нашите деца“ в с. Смилян, в който с щандове ще вземат участие производители на органични храни и продукти. Щандовете ще бъдат разположени в парковото пространство пред Кметство - с. Смилян и читалището. Базарът ще включва щандове на производители на храни от сектори "Растениевъдство" и "Пчеларство", култивирано отглеждане на билки и производители на сладка от култивирани и диворастящи горски плодове, мляко и млечни продукти. В дните на базара са предвидени кулинарни демонстрации на Професионалната гимназия по туризъм – Смолян и професионалните готвачи Снежана Орлова от Смолян и Златко Дончев от Ивайловградл. Ще има демонстрация на приготвяне на трахана и на сапуни с натурални масла, образователни беседи и . приложно ателие за деца „Направи свое ястие от семена на фасул и бобови варива“.

Пълна програма на базара изложение можете да видите и на адрес: https://fb.me/e/1fZ0NOuOL

КОНФЕРЕНЦИЯ

Протеиновият преход

и интелигентни стратегии за териториално развитие и туризъм

23 юни 2023 г (петък) – гр. Смолян

9.30 ч. – 10.00 ч. Регистрация на участниците

10.00 ч. Откриване

10.15 ч. Бобовите култури - храните на бъдещето: Протеиновият преход– Отавия Пиерето, експерт и изследовател, Слоу Фууд Интернешенъл

  1. 40 ч. Разнообразието от бобови култури като част от биоразнообразието и културните практики на регионите – Доц. д-р Десислава Димитрова, Институт по ботаника при БАН

11.10 ч. Местното биокултурно наследство – храна, идентичност и ресурс за икономическо развитие - Таня Марева, етнолог, експерт по чл. 96 от Закона за културното наследство

11.35 ч. Представяне на Рамкова програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти 2022-2032 – г-н Георги Събев, Съветник по въпросите на земеделието и прилагането на ОСП в Европейския парламент.

11.55 ч. Туризмът в подкрепа на местните производители: „Да заведеш потребителя при производителите“ – Екатерина Терзиева, Управител на СЛОУ ТУРС.БГ ЕООД

12.15 ч. Кафе пауза и кетъринг-обяд

13.00 ч. Ролята на общините за промотиране на местно произведени храни в обектите за хранене в училищните столове – г-жа Рената Лукашова, Чехия, експерт обществени поръчки, Слоу Фууд – Прага.

13.25 ч. Обществени поръчки и трансхормиране на храненето в училищните столове – Джоуи Ении, експерт Обществени поръчки, Слоу Фууд- Франция

13.50 ч. Концепцията за интелигентни селища. Европейски измерения и практики. – Методи Методиев, Национален координатор на SmartRural27.(видеоконферентна връзка)

14.20 ч. СП за прилагане на ОСП 2023-2027 и планиране на интелигентни решения в Стратегиите за местно развитие на МИГ и МИРГ – Симеон Петков, експерт на НСОРБ, член на Комитета за наблюдение на ПРСР

14.50 ч. Дискусия

15.20 ч. Закриване на конференцията и обща снимка на участниците

Вирни се горе