Венера Аръчкова: За първи път от 10 години община Смолян е без забележки от Сметната палата

Венера Аръчкова: За първи път от 10 години община Смолян е без забележки от Сметната палата

За първи път от 10 години община Смолян е без резерви и без забележки от Сметната палата за отчета за 2013 г. и това е факт. Това каза на пресконференция днес главния финансист на община Смолян Венера Аръчкова. По думите й това означава, че всички забележки, направени през годините, особено в периода, в които Николай Мелемов е кмет, са взети в предвид, отстранени са и не са допускани нови. „Като цяло това е дело на цялото ръководство на община Смолян”, подчерта Аръчкова. Във връзка със санкциите, които има община Смолян финансистът заяви, че отстраняват поетапно, като имат подписани споразумителни протоколи за отстраняване на различни видове дефекти по различни проекти. „В момента, за мое голямо учудване и радост нямаме запориране на банковата сметка в близките един-два месеца.

Ръководството на община Смолян върви в правилна посока, коментира и кметът Николай Мелемов. Няма санкции и по играни обществени поръчки. Градоначалникът обяви, че са спечелени от него в съда и всички заведени дела от Агенцията за държавна финансова инспекция. До момента няма и преоформени нови просрочени задължения. Това се дължи на въведената от началото на мандата пълна оптимизация на разходите – като се започне от канцеларски материали, разходи за консумативи,ел.енергия, командировки и др. Регулярно се плащат фактурираните задължения месец за месец. Оптимизацията, финансовият контрол и финансовата дисциплина, наложена в община Смолян дават своите положителни резултати, отчете ръководството на администрацията.

Вирни се горе