Служителите на Бюрото по труда Смолян от началото на юли извършиха 71 проверки на наетите лица по различни програми

Служителите на Бюрото по труда Смолян от началото на юли извършиха 71 проверки на наетите лица по различни програми

71 проверки на наетите лица по различни програми извършиха от началото на юли служителите на Бюрото по труда в Смолян. В контролната дейност са включени няколко екипа от експерти, като вече са проверени десетки лица на територията на общините Рудозем, Смолян, Чепеларе и Баните. На този етап не са констатирани нарушения, но тематичните проверки продължават, информира директорът на Бюрото по труда в Смолян Рабие Кьосева. Проверяват се лица, които са наети по Регионалната програма за заетост, по проект „Заетост за теб“, Националната програма за осигуряване на заетост на младежи в областта на културата, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, както и провежданите обучения в Смолян и Рудозем.

Паралелно с проверките, директорът на Бюрото по труда в Смолян проведе и редица работни срещи с кметовете на общините Чепеларе и Баните, Боран Хаджиев и Павлин Белчев, с председателя Общински съвет – Баните Севдалин Хашъмов, с кмета на с. Виево Венко Палачев и представители на работодателите. На тях бяха обсъдени проблемите свързани в сферата на заетостта, на които съвместно да се намерят решения, като бе изразено и взаимно задоволство от доброто сътрудничество и взаимодействие между различните институции.

В началото на лятото по Регионалната програма по заетост, в областта бяха ангажирани 369 души. Те в продължение на близо шест месеца са наети в различните сектори. В община Смолян нова работа се откри за 38 души, в Областна администрация - 30, в Чепеларе, Баните и Рудозем назначените са между 26 и 35 човека.

„Искам да подчертая, че за първи път по тази програма се възползват частните работодатели, а средствата отпуснати от правителството са три пъти повече. Обхванати са всички общини на територията на областта. Хората са наети в различни направления - озеленители, поддръжка на пътна инфраструктура, охранители, хигиенисти, поддръжка на градски паркове, детски площадки и др.“, коментира Рабие Кьосева.

Проверките продължават по различните населени места, като те се правят на разкритите от работодателите работни места и се следи за спазване на задълженията на наетите лица.

Проект „Заетост за теб“ е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а всички останали са по Национален план за действие по заетостта през 2022 г.

Рабие Кьосева

Вирни се горе