Служители на ЮЦДП и ДГС Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“

 Служители на ЮЦДП и ДГС Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“

Служители на Южноцентрално държавно предприятие и Държавно горско

стопанство Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“ и

крайпътната отсечка в близост до парка. Акцията е част от инициативата

World Clean Up Day, подкрепена от bTV Media Group чрез кампанията „Да

изчистим България заедно” - най-мащабната доброволческа инициатива у

нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите,

свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и

красива в дългосрочен план.

11-тото издание на кампанията „Да изчистим България заедно” обединява

институции, неправителствени и бизнес организации, и доброволци в името

на каузата за по-чиста околна среда, а надсловът под който се провежда у

нас тази година, е „Готови сме!“. Тя е насочена към усърдието и

енергията, която влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и

възпитанието на децата. Емблематичната кампания отрежда водещо място на

България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за

околната среда в света.

Вирни се горе