Служители на ДЛС Извора и деца от Девин поставиха първата горска аптечка в местността „Червен камък”

Служители на ДЛС Извора и деца от Девин поставиха първата горска аптечка в местността „Червен камък”

Служители на ТП ”ДЛС-Извора”, съвместно с децата от ЦОП ”Слънчо”-гр.

Девин, поставиха аптечка за първа помощ в местността „Червен камък”,

землище гр.Девин. Предвидено е поставянето на още единадесет аптечки,

разположени на най-посещаваните екопътеки и места от територията на

стопанството. Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за

монтиране на над 350 горски аптечки в обхвата на териториалните

поделения на Южноцентралното държавно предприятие в областите Смолян,

Кърджали, Пловдив и Пазарджик.

В урок по горска педагогика децата научиха за дървесните и животински

видове, за грижите, които се полагат за гората и животните. Децата

посетиха защитената местност „Храстево”, научиха защо тя е обявена за

защитена и какви са забранените дейности в нея.

Вирни се горе