Служители на ДГС Смилян и ученици поставиха горски аптечки по туристическите пътеки, водещи до пещера „Ухловица“ и до крепостта „Калето“

Служители на ДГС Смилян и ученици поставиха горски аптечки по туристическите пътеки, водещи до пещера „Ухловица“ и до крепостта „Калето“

Служители на ДГС Смилян и ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" поставиха горски аптечки по туристическите пътеки, водещи към пещера "Ухловица" и към крепостта "Калето" - с. Кошница. Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за поставяне на комплекти за първа помощ в горите.

Всяко териториално поделение вече е съставило списък на най-посещаваните от туристи места, екопътеки, туристически маршрути и защитени местности, където ще бъдат позиционирани горските аптечки, като се предвижда броят им да надхвърли 350. Горските аптечки ще са обозначени и поставени на видно място. Те съдържат необходимите превързочни материали, които туристите могат да ползват при инцидент в гората

Със шестокласниците от Смилян бе проведен урок по горска педагогика. Децата научиха какво е добре да носят в раницата при разходка в гората, как трябва да пазят здравето си и какво е необходимо да направят в случай на инцидент.

На територията на на ДГС Смилян предстои да бъдат поставени комплекти за първа помощ също в местностите: „Извор на река Арда“, „Узунов камък“, „Дебел бук“, Панорамна площадка „Върхът“, „Киселчовски водопад“, защитена местност „Кичика“, местност „Янева ливада“ и по екопътека „Циганско градище-Съдилището“.

Вирни се горе