СЛЕД ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВУСИ-ПЛОВДИВ И ОБЩИНА СМОЛЯН

СЛЕД ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВУСИ-ПЛОВДИВ И ОБЩИНА СМОЛЯН

Висшето учебно заведение ще обучава безплатно студенти в неравностойно положение, деца на загинали или пострадали служители на МВР и кръгли сираци

Община Смолян и Висшето училище по сигурност и икономика /ВУСИ/ - Пловдив подписаха споразумение за сътрудничество. Висшето учебно заведение ще обучава напълно безплатно по съответните специалности студенти в неравностойно положение в три форми на обучение – редовно, задочно и онлайн. Ще приема за безплатно обучение деца на загинали или пострадали служители на МВР при изпълнение на служебния си дълг. Ще обучава безплатно деца, които са кръгли сираци, намиращи се в затруднено материално положение. По предложение на общината, ВУСИ ще обучава общински служители с 50% намаление на семестриалните такси през целия курс на следване в бакалавърска и магистърска степен.

Едновременното обучение на братя и сестри и на родители, и деца във ВУСИ ще се извършва с 50% намаление на годишната такса.

Обучението на докторанти във ВУСИ, които са общински служители ще се осъществява с 50 % намаление на годишната такса.

Общината се задължава да подбира, одобрява и препоръчва за обучение студенти по предложените в споразумението за сътрудничество образователни преференции.

Желаещите могат да кандидатстват онлайн в сайта на университета: https://www.vusi.bg/

За образователно квалификационна степен „Бакалавър“ може да се кандидатства до 5 ноември т.г., а за ОКС „Магистър“ до 12 ноември т.г.

Споразумението за сътрудничество важи за срок от 5 години от датата на сключването му.

То бе подписано на 18 септември т.г от Николай Мелемов, кмет на община Смолян и президента на ВУСИ проф. Георги Манолов.

Община Смолян има за цел да осигури условия за обучение на уязвими групи и лица в неравностойно положение чрез поддържане на трайни партньорски взаимоотношения с учебното заведение за напълно безплатно обучение на студенти по съответните специалности.

ВУСИ има за цел да подпомага развитието на гражданското общество в страната ни в областта на образованието като създава условия да обучава напълно безплатно по съответните специалности, студенти в неравностойно положение в три форми на обучение – редовно, задочно и онлайн.

Вирни се горе