СЛЕД АКЦИИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ, 54 СОБСТВЕНИЦИ ДОБРОВОЛНО СА ГИ ОТСТРАНИЛИ

СЛЕД АКЦИИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ, 54 СОБСТВЕНИЦИ ДОБРОВОЛНО СА ГИ ОТСТРАНИЛИ

През месец ноември предстои принудително преместване на 9 излезли от употреба коли

Община Смолян организира поредната акция срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба моторни превозни средства паркирани и/или изоставени на терени, общинска собственост . Това са улични платна, тротоарни площи, открити обществени паркинги, зелени площи и др. На 18 октомври т.г. беше съставена Комисия за установяване на излезли от употреба превозни средства, при която бяха поставени 42 предписания за преместване на излезли от употреба автомобили. Срокът на предписанието за преместване е 3 месеца и започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне.

За периода 01.2022 г. – 10.2022 г., комисията е поставила 108 предписания за преместване, като данните към момента сочат:

Доброволно премахнати от собствениците - 54 бр.;

Принудително преместени (репатрирани) – 4 бр.

Предписания, на които не е изтекъл законосъобразния срок - 41 бр.;

През месец ноември предстои принудително преместване на 9 излезли от употреба коли, на които е изтекъл тримесечния срок на предписанието. Тази дейност ще бъде извършена от фирмата, с която общината има сключен договор за дейностите по принудително преместване, съхранение и последващо разкомплектоване. На собствениците, неспазили законосъобразния срок на предписанията ще се налагат санкции в размер от 300 до 1000 лв. за физически лица.

Община Смолян ще продължи дейностите по премахване на изоставени автомобили, които се разполагат по улични платна, зелени площи, заемат паркоместа и влошават естетическия и екологичен вид на града като цяло.

Вирни се горе