Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде задействана в 11:00 часа

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде задействана в 11:00 часа

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян уведомява жителите и пребиваващите на територията на град Смолян и областта, че днес – 1 октомври 2021 година в 11 часа ще бъде задействана сиренната система, чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно, в първия работен ден на месец април и на месец октомври в цялата страна, чрез задействане на акустичните сигнали, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г.). Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Дейностите по теста се контролират и ръководят от регионалните дирекции при ГДПБЗН – МВР.

Вирни се горе