Системата за предупреждение на населението BG-ALERT ще бъде тествана в област Смолян на 23 ноември

Системата за предупреждение на населението BG-ALERT ще бъде тествана в област Смолян на 23 ноември

На 23 ноември във времевия период от 12:00 до 12:30 часа системата за предупреждение на населението BG-ALERT ще бъде тествана на територията на област Смолян.

В писмо на Министъра на вътрешните работи до Областния управител на област Смолян се посочва, че BG-ALERT е система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението, реализирана от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР. На публичния информационен сайт www.bg-alert.bg ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT, където може да се намери и допълнителна информация за самата система, настройки за мобилни телефони и др.

 Тестовото съобщение, което ще бъде разпространено, се очаква да бъде получено на мобилните устройства, поддържащи технология Cell Broadcast Service. Съобщението ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.    

Министъра на вътрешните работи оповести и план-графикът, по който ще се проведат тестовете за техническа годност преди въвеждане в редовна експлоатация на BG-ALERT:

Област Габрово – 07.11.2023г., 12:00-12:30 ч.;

Областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен – 14.11.2023 г., 12:00-12:30 ч.;

Областите Велико Търново, Разград, Русе, Силистра – 15.11.2023 г., 12:00-12:30 ч.;

Областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен – 16.11.2023 г., 12:00-12:30 ч.;

Областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол – 21.11.2023 г., 12:00-12:30 ч;

Областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска област – 22.11.2023 г., 12:00-12:30 ч.;

Областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково – 23.11.2023 г., 12:00-12:30 ч.

Националният тест ще се проведе на 29.11.2023 г. от 12:00 до 12:30 часа.

Вирни се горе