Синдиката на българските учители - Смолян проведе отчетно-изборна конференция

Синдиката на българските учители - Смолян проведе отчетно-изборна конференция

Отчетно-изборна конференция на Синдиката на българските учители в Смолян се проведе днес в зала 201 на Областна администрация Смолян.

На Конференцията присъстваха Георги Кисьов - главен секретар на Областна администрация Смолян, Никола Запрянов - началник на Регионално управление на образованието - Смолян, Мария Дамова-Мечкарска - директор на ПГИ „Карл Маркс“, Николай Колев - директор на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, делегати от синдикалните организации на учителите на територията на община Смолян, директори на училища и гости.

Председателя на Изпълнителния комитет Мария Жайгарова - Йорданова поздрави делегатите на конференцията и направи доклад за дейността на Общинския координационен съвет на Синдиката за периода юли 2017 г. - 2022 г. Избрани бяха нови ръководни, контролни и помощни органи към Синдиката, а също така и делегати за участие в VIII Конгрес на СБУ.

uchiteli

Вирни се горе