Симулация на ЕП се състоя в младежки център на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие“

Симулация на ЕП се състоя в младежки център на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие“

Симулация на Европейски парламент се състоя в младежки център на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие“. Събитието се проведе съвместно с представители от Европейски информационен център „Европа Директно“ град Смолян. Следващите избори за ЕП ще бъдат между 23 и 26 май 2019 г. Гражданите на Европейския съюз заедно ще изберат и ще се ангажират с Европейския парламент за девети път.

Основната цел на ивента е да вдъхнови младите да се включат като активни граждани на Европа. Имайки предвид изборите за европарламент през 2019, симулацията се стреми да благоприятства участието на младите в управлението чрез реална симулация на заседания в Европейския парламент.

Младежите имаха възможността да участват вдебат и да изберат своя европейски кандидат евродепутат. Участниците се обединиха около мнението, че колкото повече информация сепредоставя за европейските институции и за това как те функционират, толкова повече се разбират какви са механизмите, които пряко влияят върху техния живот.Организаторите се надяват, че след поредицата от срещи като тази, младите хора ще са по – информирани и запалени по европейската идея, защото е важно да се започне този разговор с младите хора, за да се ориентират по–добре, да премислят нещата и да имат свое отношение. Хората са тези, които решават кой ще ги представлява и ще говори от тяхно име. Трябва да се избират такива представители, които са най – близо до тяхното виждане и да бъдат ориентирани, да следват целите си и да ги постига.

Вирни се горе