Симеон съди държавата за спряната сеч от спорните гори

Симеон съди държавата за спряната сеч от спорните гори

Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок заведоха жалба във Върховния административен съд срещу заповедта на шефа на горското стопанство в Боровец, с която се спира сечта и извозът на дървесина от спорните 4521,479 дка гори.

Припомняме, за тях се твръди, че са върнати два пъти на Симеон и сестра му.

Атакуваният от Сакскобургготски акт е „с оглед констатирани нарушения на изискванията за сеч и извоз на дървесина, както и на нормите за почистване на сечищата".

Сред мотивите за спирането е и заповедта на председателя на Държавната аганция по горите, с която е разпоредено на служителите от отдел „Правни дейности" да предприемат съответните подготвителни действия за предявяване на иск за собственост срещу наследниците на спорния имот.

Директорът на Държавно горско стопанство – Боровец е разпоредил предварително изпълнение на заповедта, „с оглед защитата на особено важни държавни интереси и поради обективно съществуваща възможност да последват значителни и труднопоправими вреди в резултат от извежданата сеч".

Жалбоподателите твърдят в същото време, че за всички посочени в таблицата на заповедта 17 броя имоти има издадени позволителни за сеч и че при осъществяването на тази дейност няма извършени нарушения от страна на собствениците.

В жалбата пише, че е абсолютно без значение за административното производство отразеното в мотивите намерение да се предприемат действия за предявяване от страна на ДАГ на иск за собственост за имоти с обща площ 4521,479 дка.

Вирни се горе