Сигнал за умряла риба проверяват регионалните структури на МОСВ/Обновена/

Сигнал за умряла риба проверяват регионалните структури на МОСВ/Обновена/

Проверките по река Черна продължават

Във връзка с постъпилия сигнал на 20.08.2023 г. за умряла риба в р. Черна, землище на кв. Устово в гр. Смолян, продължават огледите на засегнатия участък. Констатирано е заустване на отпадъчни води с битово-фекален характер от канализационния колектор на град Смолян в р. Черна.

Спрямо виновните лица ще бъдат предприети административно - наказателни мерки, включително и възможност за мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, съобщи старши експерт: Катерина Исаева.

Вирни се горе