Сигнал за умряла риба и пяна в река Девинска провериха регионалните структури на МОСВ

Сигнал за умряла риба и пяна в река Девинска провериха регионалните  структури на МОСВ

Експерти на РИОСВ – Смолян и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха сигнал за умряла риба и запенване на река Девинска в района на завод за бутилиране на минерална вода в града.

Сигналът е постъпил днес, 4 август, около 15:30 часа, чрез телефон 112, като незабавно е сформиран екип от представители на РИОСВ, РЛ Смолян и община Девин. По време на обхода на реката е установено аварийно заустване на отпадъчни води в река Девинска. Причината е подмяна на помпи, в следствие на което отпадъчните води от дейността на предприятието не се изпомпват до канализационната мрежа на град Девин. Заустените отпадъчни води са от производствената дейност на предприятието и с битово-фекален характер – от поддържането на санитарно-хигиенните условия в помещенията.

Незабавно са предприети мерки за преустановяване на нерегламентираното заустване, като за допускането му срещу „Девин“ ЕАД ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.

Вирни се горе