Шофьорите ще бъдат известявани по телефона или мейл за наложени глоби

Шофьорите ще бъдат известявани по телефона или мейл за наложени глоби

До средата на октомври ще влезе в сила електронното известяване на шофьорите за наложените им глоби. Уведомяването ще става по телефон или имейл чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Това известяват от Министерски съвет след проведена регулярна среща по проблемите на пътната безопасност.

Целта е да бъде осигурен бърз канал, по който максимално много шофьори да бъдат уведомявани, когато имат наложена електронна глоба. По нововъведението работят съвместно Министерството на електронното управление (МЕУ) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

Последващото връчване на глобите, както и досега, е възможно по три начина - лично срещу подпис, електронно - чрез системата за сигурно електронно връчване или през портала на МВР за електронни административни услуги, както и по пощата - с препоръчано писмо с обратна разписка.

Вирни се горе