Семинар за профилактика на оралните заболявания при деца ще се проведе в Смолян

 Семинар за профилактика на оралните заболявания при деца ще се проведе в Смолян

Семинар на тема: „Популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания”, ще се проведе в Смолян на 14.10.2021г. в конферентната зала на хотел „ Кипарис Алфа“ от 15:00 часа. Организатори са Български зъболекарски съюз, съвместно с Националният координационен съвет на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България и Регионалния координатор на Програмата в област Смолян д-р Ивелина Карова-Поппалова. Лектори ще бъдат:

д-р Николай Шарков – Председател на Българския зъболекарски съюз и Председател на НКС

д-р Борислав Миланов – Главен секретар на БЗС

д-р Светослав Гачев – Зам.-председател на БЗС и член на НКС

Участници от БЗС – област Смолян:

д-р Ивелина Карова-Поппалова- Регионален координатор

д-р Емил Сариев – Председател на РК на БЗС

и екип за силанизиране: д-р Александрина Шанлякова – Сариева, д-р Бирсен Лазарова, д-р Велислава Бумбова, д-р Веселина Кацарова, д-р Виктория Милева – Пискова, д-р Ганка Радева, д-р Радослав Асенов.

Вирни се горе