Семинар за социална интеграция на младежи в неравностойно положение ще се проведе в Смолян

Семинар за социална интеграция на младежи в неравностойно положение ще се проведе в Смолян

От 5 до 12 юни 2011 г. в град Смолян в рамките на Международния проект за социална интеграция на младежи в неравностойно положение – „Ruckenwind на практика“ – ще се проведе обучение за подготовка на специалисти и младежки работници за интеграция на младежи в неравностойно положение. Целта е създаване на капацитет на местно ниво и мрежа от партньорства за прилагането на стратегията Ruckenwind, съобщиха организаторите. Проектът „Ruckenwind на практика“ е финансиран от Европейската програма Младежта в действие и събира представители от седем Европейски държави – България, Австрия, Германия, Франция, Италия, Унгария и Естония. По време на обучението ще се срещнат младежки работници и професионалисти от всяка държава, работещи в сферата на социалната интеграция. Проектът е част от обучителния процес на членовете на организациите от международната мрежа Ruckenwind, чиято основна цел е да развива и прилага методите за социална интеграция на младежи в неравностойно положение, чрез международните проекти на програмата Младежта в действие. Теоретичните сесии на обученията ще се провеждат в конферентната зала на хотел “Кипарис алфа” всеки ден от 5 до 11 юни, включително от 9.30 до 17.00 чaса. На 7-ми и 9-ти юни следобедните сесии ще бъдат посещения на Дома в село Широка лъка и НЧ Бъдеще сега 2006 в село Гудевица. В рамките на обучението, на 8-ми юни 2011 г., в сесийната зала на Община Смолян от 10.00 до 16.00 часа ще се състои международен семинар „Социална интеграция на младежи в неравностойно положение“, който е част от целия международен проект. Той ще има за цел да събере заедно представителите на чуждестранните организации с хора от месната общност и месните власти. По време на проекта и семинара, който ще се проведе изцяло на АНГЛИЙСКИ език, ще бъдат изнесени презентации за европейското измерение на социалната интеграция, ще бъдат споделени примери от предишни проекти в мрежата Ruckenwind, ще бъдат проведени и дискусии с представители на местната общност за предизвикателствата пред младежите в планинските и изолирани райони. На семинара ще бъдат представени дейностите на местни неправителствени организации, читалища и общинските структури, които ще разкажат за програмите и проектите свързани със социалната интеграция в региона.

Вирни се горе