Семейството е по-важно от кариерата

Семейството е по-важно от кариерата

Този извод бе направен от анкета на сайта Smolyannews.com през месец март.Въпросът, който зададохме бе, какво място заема кариерата в живота ви? Резултатите показват,че 35% от гласувалите са посочили отговора семейството ми е по-важно,с 3% по-малко са тези,които са отговорили ,че работят само за да изкарат пари.Голяма част от участвалите в анкета 19%,посочват,че работя няма,а ние за кариера питаме. Съвсем малък е процента на гласувалите дали отговори като, Работата ми помага да забравя проблемите те са 3%,а за 6% от анкетираните кариерата е над всичко.  Всеки би направил своите изводи от посочените резултати,хубавото обаче е ,че последните години ни разкриха ново съзнание за влиянието на семейството върху изграждането на личността. Досега се знаеше само, че семейната среда влияе чувствително, сега откриваме, че това въздействие  е неимоверно силно. Разбираме, че семейството е динамична социална система със свои структурни закони, компоненти и правила.

Вирни се горе