Семейства с второ и трето дете от Златоград няма да плащат общински такси

Семейства с второ и трето дете от Златоград няма да плащат общински такси

Всяко семейство, което има трето новородено дете, ще получава 5 000 лв. еднократна помощ и до навършване на 18 г. на детето ще бъде освободено от заплащане на такси (една от тях е такса смет). Това е едно от предложенията на групата общински съветници от "Заедно за община #Златоград", които са мнозинство в местния парламент на Златоград. Очаква се внесените вече в ОбС предложения на групата да влязат в сила скоро. Сред тях са всяко семейство, което има второ новородено дете, да получава 2000 лв. еднократна помощ до един месец след раждането и да бъде освободено на 50% от сумата за такси до навършване на 18 години на детето. А семейство с първо новородено дете ще получава 1000 лв. еднократна помощ до един месец след раждането. Сумите са предвидени за всяко новородено дете след първи януари.2024 г.

„Тази финансова помощ и облекченията ще се ползват само от жители на община Златоград, които имат постоянен или настоящ адрес в общината до 31.12.2023 г. и продължават да живеят в нея. Семейства, които са имали постоянен или настоящ адрес преди 31.12.2023 г. и възстановят местоживеенето си, също ще имат право на тази помощ. Облекченията за такси ще влязат в сила от 2025 г., включително и за родените през 2024 г. деца. Конкретните условия ще бъдат разписани в специален правилник, приет от Общински съвет - Златоград. От помощта не могат да се възползват новорегистрирали се жители на други общини и жители на други държави а ако семейството се премести да живее в друга община, облекченията се спират от момента на преместването“, каза лидерът на групата „Заедно за община Златоград“, бизнесменът Величко Сидеров.

Вирни се горе